Leverans från och med 99 kr! Läs mer

Aktuella produkter

 1. 101160108b858b85414391d40da898e2
 2. 10134667a96fa96f6dea3cb8737fda93
 3. 101447384818481852885788e97e0ffc
 4. 1014546798d298d2ed5927de372c3750
 5. 101290454b124b122429d29d26e1f7ed
 6. 10023789a2e2a2e2686c38f46a4ebc32
 7. 100031542a392a39a35077ac1260728a
 8. 10139413e44de44d40d79a4b36b606dd
 9. 10125928d6c4d6c4153744dda2a7c840
 10. 10143295333c333cdccc084edcdc1b53
 11. 10011675bbf6bbf6b7c6c2bd5586bca9
 12. 1012813695d495d425705698252606df
 13. 10141642690969091836f31b7df8e4b6

Ett brett sortiment sysselsättningstillbehör

 1. 10133615d13cd13c15fe3ad7a06d8588
 2. 1013816368cd68cdf634d7fccf154706
 3. 1013465442054205a631f43b95d27872
 4. 101345997fdd7fddd2fddd4dd21e2582
 5. 10012434047804781782cf44ee546200
 6. 1013000625852585ce1a840ff2e4a6fc
 7. 101300466e1d6e1d6df6c45fdeffedd5
 8. 1013459075367536858909b95c32ab90
 9. 10134589c620c620e6ce657fa61751fb
 10. 101381472bc72bc7bcd227cfb424b2f8
 11. 101336162e622e62f8a75ea2d275b471
 12. 10011311c0aac0aa049ff2c5f5affea0
 13. 1013809316c916c9f08bf34b95de1837
 14. 101300505baa5baa29d68d90adba589f
 15. 10134634050e050eeb9dd470a8482425
 16. 10012398a229a2291cfec86e8c74768b
 17. 10138162cebaceba277a0245ff74c67e
 18. 1013809220102010f9235e838de7ea66
 19. 1013362318ca18ca2a932e8032e0b49b
 20. 10138148db9ddb9dd4fcb1d3606ae79d
 21. 101381372a402a40d2b192c1f2b7f5ea
 22. 1001179302cd02cd23e6a4572d7cbb3d
 23. 10134653c973c9730a8934466b324e0d
 24. 10134652571c571c2891bb07b9f251e2

Om Puuilo AB

Puuilo grundades år 1982 och är en av de ledande lågprisvaruhuskedjorna i Finland. I dag är Puuilo ett landsomfattande och fortfarande växande företag inom detaljhandeln. Det finns över 30 varuhus i Finland och en nätbutik i Finland och i Sverige. Till Puuilos breda sortiment ingår bl.a byggmaterial, verktyg, biltillbehör, trädgårdsredskap, djurfoder och samt ett brett urval av hushållsvaror. Under den senaste räkenskapsperioden (2020-2021) hade Puuilo en omsättning på ca 238,7 miljoner euro och antalet anställda var ca 750.

Växla Nav