Leverans från och med 149 kr! Läs mer

Speciallysfotogen 10 L

379,00 kr
37.9kr / Liter
Tillgänglig over 25 ST
Leveranstid:
3-5 vardagar
Produktnummer:
10063057
EAN:
6416983080221

Luktfritt och rökfritt lysfotogen för inomhusbruk. Värmare och utrustning för vilka tillverkaren rekommenderar användning av lysfotogen.

OBS! Produkten kan endast hämtas i affärerna!

  • Faroangivelser EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor
    H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna