puuilo.se webbutiken stängs den 30 april >

Ultragas 2100 °C 210 g Sievert 2205

229,00 kr
Tillgänglig over 25 ST
Leveranstid:
3-5 vardagar
Produktnummer:
10088659
EAN:
7314522205830
Sievert-gasblandning för blåslampor i engångsbehållare (EU 7/16"). Lämplig för krävande lödningsarbeten och effektiv uppvärmning.

Propan-propen-butan-specialgasblandning i engångsbehållare, EN417. Vridventil EU (7/16"). Lågans temperatur 2100 °C. Nettoinnehåll 210 g. Användning utan uppflammning i alla ställningar. Fungerar även i köldförhållanden.

H220 Extremt brandfarlig gas, H280 Innehåller gas under tryck: kan explodera vid uppvärmning.