Leverans från och med 69 kr! Läs mer

Monteringslim 300 g transparent

139,00 kr
463.33kr / Kilo
Ej tillgänglig
Produktnummer:
10062740
EAN:
8710439206271
Notifiera mig när produkten är tillgänglig:

Universellt, högkvalitativt bygglim och -tätning som baserar sig på unik MS-polymerteknik.

För diskret limning, fästning och tätning av nästa alla (bygg)material på nästan alla underlag (släta, porösa och täta).

  • Limtyp Lim/fogmassa
  • Faroangivelser H226 Brandfarlig vätska och ånga
    H315 Irriterar huden
    H318 Orsakar allvarliga ögonskador
    H332 Skadligt vid inandning
Växla Nav