Leverans från och med 149 kr! Läs mer

Trälim PU D4 750 ml

289,00 kr
385.33kr / Liter
Tillgänglig 12 ST
Leveranstid:
3-5 vardagar
Produktnummer:
10062748
EAN:
8710439035734

Flytande, högklassigt, mycket starkt, väder- och (havs)vattentåligt polyuretanbaserat trälim.

Lämpar sig för inomhus- och utomhusbruk.

Fyller bra och fri från lösningsmedel.

Färg brun.

 • Limmar de flesta trätyperna (hårda, mjuka, exotiska, målat trä), formica, polystyrenskum, PU-skum och glasull på porösa ytor.
 • Fäster även på metall, sten, betong, tegel, mur och många plaster.
 • T.ex. träfogar och konstruktioner, fönster- och dörrkarmar, dörrar, båtbygge, trappsteg och stegen.
 • Inte lämplig för polyetylen, polypropylen, tefon och nylon.
 • Limtyp Trälim
 • Faroangivelser H315 Irriterar huden
  H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion
  H319 Orsakar allvarlig ögonirritation
  H332 Skadligt vid inandning
  H334 Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning
  H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna
  H351 Misstänks kunna orsaka cancer
  H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering