Leverans från och med 69 kr! Läs mer

Trälim PU D4 750 ml

189,00 kr
252.00kr / Liter
Tillgänglig 13 ST
Leveranstid:
4-6 vardagar
Produktnummer:
10062748
EAN:
8710439035734
Notifiera mig när produkten är tillgänglig:
 • Limtyp Trälim
 • Faroangivelser H315 Irriterar huden
  H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion
  H319 Orsakar allvarlig ögonirritation
  H332 Skadligt vid inandning
  H334 Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning
  H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna
  H351 Misstänks kunna orsaka cancer
  H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering
Write Your Own Review
Bara registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in eller skapa ett konto
Växla Nav