Leverans från och med 69 kr! Läs mer

Trälim PU D4 75 g

59,90 kr
748.75kr / Kilo
Tillgänglig 6 ST
Leveranstid:
4-6 vardagar
Produktnummer:
10062741
EAN:
8710439169071
Notifiera mig när produkten är tillgänglig:

Flytande, högklassigt, mycket starkt, väder- och (havs)vattentåligt polyuretanbaserat trälim.

Lämpar sig för inomhus- och utomhusbruk.

Fyller bra och fri från lösningsmedel.

Färg brun.

 • Limmar de flesta trätyperna (hårda, mjuka, exotiska, målat trä), formica, polystyrenskum, PU-skum och glasull på porösa ytor.
 • Fäster även på metall, sten, betong, tegel, mur och många plaster.
 • T.ex. träfogar och konstruktioner, fönster- och dörrkarmar, dörrar, båtbygge, trappsteg och stegen.
 • Inte lämplig för polyetylen, polypropylen, tefon och nylon.
 • Limtyp Trälim
 • Faroangivelser H315 Irriterar huden
  H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion
  H319 Orsakar allvarlig ögonirritation
  H332 Skadligt vid inandning
  H334 Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning
  H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna
  H351 Misstänks kunna orsaka cancer
  H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering
Write Your Own Review
Bara registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in eller skapa ett konto
Växla Nav