Leverans från och med 69 kr! Läs mer

Trälim PU D4 5 min 310 ml

139,00 kr
448.39kr / Liter
Tillgänglig 9 ST
Leveranstid:
4-6 vardagar
Produktnummer:
10062912
EAN:
8710439035703
Notifiera mig när produkten är tillgänglig:

Genomskinligt, högkvalitativt, polyuretanträlim D4.

Geléaktigt (tixotropiskt) (havs-)vattentåligt, fyller bra.

Limmar alla typer av trä i varandra och i metall, sten, cement och plaster. Ytorna ska fästas ihop inom 5 minuter och pressas ihop i 30 minuter.

Färglös när det torkat.

 • Limmar de flesta trätyperna (hårda, mjuka, exotiska, målat trä), formica, polystyrenskum, PU-skum och glasull på porösa ytor.
 • Fäster även på metall, sten, betong, tegel, mur och många plaster. T.ex. träfogar och konstruktioner, fönster- och dörrkarmar, dörrar, båtbygge, möbler, trappsteg och stegen.
 • Inte lämplig för polyetylen, polypropylen, tefon och nylon.
 • Tack vare geléaktig konsistens perfekt för lodräta fogar
 • Limtyp Trälim
 • Faroangivelser H315 Irriterar huden
  H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion
  H319 Orsakar allvarlig ögonirritation
  H332 Skadligt vid inandning
  H334 Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning
  H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna
  H351 Misstänks kunna orsaka cancer
  H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering
  H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter
Write Your Own Review
Bara registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in eller skapa ett konto
Växla Nav