Leverans från och med 99 kr! Läs mer

Silikonborttagare 250 ml

129,00 kr
516.00kr / Liter
Mängden kvar: 1-5 ST
Leveranstid:
Noutotuote
Produktnummer:
10067835
EAN:
4004666001773
Notifiera mig när produkten är tillgänglig:

Nuototuote: Tuotteen voi ostaa verkkokaupasta vain nuototilauksena tavarataloon, jossa tuotetta on saatavilla. Noutotlauksen tuotteet keräillään tavaratolossa.

Tuotetta ei ole saatavilla postitse toimitettavana, eikä tuotteita ole mahtollista siirtää tavaratalojen välillä

  • Faroangivelser H226 Brandfarlig vätska och ånga
    H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna
    H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon
    H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad
  • Lösningsmedeltyp Tvättmedel
Växla Nav