Leverans från och med 99 kr! Läs mer

Myrr® Quick 400 g

129,00 kr
322.50kr / Kilo
Tillgänglig 87 ST
Leveranstid:
5-8 vardagar
Produktnummer:
10132340
EAN:
3664715013471
Notifiera mig när produkten är tillgänglig:

Myrr Quick är ett snabbverkande myrmedel för utomhusbruk runt byggnader. Använd blandat med vatten och applicera den färdiga bekämpningslösningen över passagerna i myrboet, t.ex. med en vattenkanna.

Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketter och produktinformation före användning.

  • Faroangivelser H362 Kan skada spädbarn som ammas.
    H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer
    H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter