Leverans från och med 129 kr! Läs mer

Myrr® myrspray 1L

149,00 kr
Tillgänglig 17 ST
Leveranstid:
3-5 vardagar
Produktnummer:
10132339
EAN:
7313060009740

Effektivt och långverkande medel för bekämpning av myror och andra krypande insekter inomhus och omkring byggnader. Lättanvänd sprayflaska.

Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketter och produktinformation före användning.

  • Faroangivelser EUH208 Innehåller (namnet på det sensibiliserande ämnet). Kan orsaka en allergisk reaktion.
    H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter