Leverans från och med 129 kr! Läs mer

Myrr® myrdosa 2 st/paket

99,00 kr
Tillgänglig 54 ST
Leveranstid:
5-8 vardagar
Produktnummer:
10132338
EAN:
3664715013440
Notifiera mig när produkten är tillgänglig:
Myrr® myrdosan är ett effektivt och hygieniskt sätt att bekämpa myror inomhus. Kan placeras var som helst, även på köksbordet. Betet lockar till sig alla sockersugna myror. Dosorna är förpackade i folie, vilket håller betet fräscht och effektivt före användning.
Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketter och produktinformation före användning.

Innehåll: Imidakloprid 0,05p- %.

Förpackningsstorlek: två dosor/paket

  • Faroangivelser H302 Skadligt vid förtäring
    H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer
    H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter