Leverans från och med 129 kr! Läs mer

Myrr® bevattningsmedel Easy Dose 100 ml

119,00 kr
1190kr / Liter
Tillgänglig 31 ST
Leveranstid:
3-5 vardagar
Produktnummer:
10132336
EAN:
3664715013235

Myrbekämpningsmedel för utomhusbruk, används blandat med vatten på platser där myror förekommer såsom patior, stigar, rabatter och gräsmattor, eller hälls direkt i boet. Behändig att använda, snabb och långverkande! Bevattingsmedlet kommer i en behändig Easy Dose-förpackning med vilken dosering av produkten är enkelt och exakt. 

Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketter och produktinformation före användning.

Easy Dose-förpackningsstorleken är 100 ml, vilket räcker för ca 25 m2.
  • Faroangivelser EUH208 Innehåller (namnet på det sensibiliserande ämnet). Kan orsaka en allergisk reaktion.
    H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter