Leverans från och med 99 kr! Läs mer

Mellerud Mögelutrotare 500 ml

99,00 kr
198.00kr / Liter
Ej tillgänglig
Produktnummer:
10067698
EAN:
4004666000097
Notifiera mig när produkten är tillgänglig:

Nuototuote: Tuotteen voi ostaa verkkokaupasta vain nuototilauksena tavarataloon, jossa tuotetta on saatavilla. Noutotlauksen tuotteet keräillään tavaratolossa.

Tuotetta ei ole saatavilla postitse toimitettavana, eikä tuotteita ole mahtollista siirtää tavaratalojen välillä

Mögelutrotare 0,5L
Besegrar varje mögelangrepp inomhus, i bastu och poolutrymmen m.fl:
Enkelt att använda, spruta på, verkar med en gång. Dödar mögelsporer, svamp, bakterier, alger på kakel, i fogar, golv, väggar murade ytor, trä och plast:
Desinficerande effekt.
  • Faroangivelser H290 Kan vara korrosivt för metaller
    H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon
    H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter
  • Lösningsmedeltyp Tvättmedel
Växla Nav