Leverans från och med 99 kr! Läs mer

Limborttagare 250 ml

84,90 kr
339.60kr / Liter
Tillgänglig 7 ST
Leveranstid:
Noutotuote
Produktnummer:
10067743
EAN:
4004666001766
Notifiera mig när produkten är tillgänglig:

Nuototuote: Tuotteen voi ostaa verkkokaupasta vain nuototilauksena tavarataloon, jossa tuotetta on saatavilla. Noutotlauksen tuotteet keräillään tavaratolossa.

Tuotetta ei ole saatavilla postitse toimitettavana, eikä tuotteita ole mahtollista siirtää tavaratalojen välillä

  • Faroangivelser H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga
    H271 Kan orsaka brand eller explosion. Starkt oxiderande.
    H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna
    H319 Orsakar allvarlig ögonirritation
    H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad
  • Lösningsmedeltyp Tvättmedel
Växla Nav