Leverans från och med 69 kr! Läs mer

Limborttagare 250 ml

84,90 kr
339.60kr / Liter
Tillgänglig 7 ST
Leveranstid:
4-6 vardagar
Produktnummer:
10067743
EAN:
4004666001766
Notifiera mig när produkten är tillgänglig:
  • Faroangivelser H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga
    H271 Kan orsaka brand eller explosion. Starkt oxiderande.
    H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna
    H319 Orsakar allvarlig ögonirritation
    H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad
  • Lösningsmedeltyp Tvättmedel
Write Your Own Review
Bara registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in eller skapa ett konto
Växla Nav