Leverans från och med 99 kr! Läs mer

Kotaktlim 250 ml

74,90 kr
299.60kr / Liter
Tillgänglig 11 ST
Leveranstid:
Noutotuote
Produktnummer:
10062737
EAN:
8710439004235
Notifiera mig när produkten är tillgänglig:

Nuototuote: Tuotteen voi ostaa verkkokaupasta vain nuototilauksena tavarataloon, jossa tuotetta on saatavilla. Noutotlauksen tuotteet keräillään tavaratolossa.

Tuotetta ei ole saatavilla postitse toimitettavana, eikä tuotteita ole mahtollista siirtää tavaratalojen välillä

  • Limtyp Bygglim
  • Faroangivelser H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga
    H315 Irriterar huden
    H319 Orsakar allvarlig ögonirritation
    H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad
    H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer
Växla Nav