Leveranstiden fördröjas mellan 29.11-2.12. Läs mer

Kontaktlim 750 ml

129,00 kr
172.00kr / Liter
Tillgänglig 10 ST
Leveranstid:
Noutotuote
Produktnummer:
10062738
EAN:
8710439004327
Notifiera mig när produkten är tillgänglig:

Nuototuote: Tuotteen voi ostaa verkkokaupasta vain nuototilauksena tavarataloon, jossa tuotetta on saatavilla. Noutotlauksen tuotteet keräillään tavaratolossa.

Tuotetta ei ole saatavilla postitse toimitettavana, eikä tuotteita ole mahtollista siirtää tavaratalojen välillä

  • Limtyp Bygglim
  • Faroangivelser H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga
    H315 Irriterar huden
    H319 Orsakar allvarlig ögonirritation
    H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad
    H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer
Växla Nav