Leverans från och med 129 kr! Läs mer

Kakelfog 3 kg vit

129,00 kr
43kr / Kilo
Tillgänglig 2 ST
Leveranstid:
3-5 vardagar
Produktnummer:
10086847
EAN:
6418091631012

Do-it fogmassa är en produkt certifierad av VTT. Do-it är en väderbeständig fogmassa som håller i fogar på upp till 5 mm utan att spricka. Färgen och kvaliteten på fogmassan håller sig lika tack vare den homogena blandningen och eftersom färgnyanserna är cementtåliga. Genom att följa bearbetningsinstruktionerna noggrant får du vackra fogar med jämn färg. Produkten är mycket högkvalitativ, förpackningen platsbesparande och miljövänlig.

  • Spackel/fyllmedel Kakelfog
  • Faroangivelser H315 Irriterar huden
    H318 Orsakar allvarliga ögonskador
    H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna