Leverans från och med 99 kr! Läs mer

Impregneringsspray 400 ml

99,00 kr
247.50kr / Liter
Tillgänglig 6 ST
Leveranstid:
4-6 vardagar
Produktnummer:
10043526
EAN:
7330824011757
Notifiera mig när produkten är tillgänglig:
Eclipse impregneringsspray är freonfri och ger ett utmärkt skydd speciellt för hästtäcken. Perfekt även för skor och kläder, alla textilier som behöver skydd mot fukt och smuts. Återställer vattenavvisande egenskaper. Spraya på rena och torra ytor. Låt torka 30 minuter innan användning. Lämnar inga fläckar eller klibbig yta. Spraya produkten utomhus eller i ett välventilerat rum.
 • Faroangivelser H222 Extremt brandfarlig aerosol
  H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning
  H315 Irriterar huden
  H319 Orsakar allvarlig ögonirritation
  H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad
  H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer
  H413 Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer
 • Hästvårdmedel Impregneringsspray
Växla Nav