Leverans från och med 69 kr! Läs mer

Färgborttagningsmedel 750 ml

119,00 kr
158.67kr / Liter
Ej tillgänglig
Produktnummer:
10087152
EAN:
6418091363012
Notifiera mig när produkten är tillgänglig:
  • Faroangivelser EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor
    H226 Brandfarlig vätska och ånga
    H319 Orsakar allvarlig ögonirritation
    H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad
  • Lösningsmedeltyp Målborttagare
Write Your Own Review
Bara registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in eller skapa ett konto
Växla Nav