Leverans från och med 129 kr! Läs mer

Färgborttagningsmedel 375 ml

159,00 kr
424kr / Liter
Tillgänglig 10 ST
Leveranstid:
3-5 vardagar
Produktnummer:
10062933
EAN:
6418091363005

RK Maalinpoisto är ett användningsklart geléaktigt färg- och lackborttagningsmedel


Produktegenskaper:


 • Snabb
 • Räcker länge
 • Rinner ej
 • Tar bort färg och lack
 • Faroangivelser EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor
  H226 Brandfarlig vätska och ånga
  H319 Orsakar allvarlig ögonirritation
  H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad
 • Lösningsmedeltyp Målborttagare