Leverans från och med 99 kr! Läs mer

Färgborttagningsmedel 375 ml

119,00 kr
313.16kr / Liter
Mängden kvar: 1-5 ST
Leveranstid:
5-8 vardagar
Produktnummer:
10062933
EAN:
6418091363005
Notifiera mig när produkten är tillgänglig:

RK Maalinpoisto är ett användningsklart geléaktigt färg- och lackborttagningsmedel


Produktegenskaper:


 • Snabb
 • Räcker länge
 • Rinner ej
 • Tar bort färg och lack
 • Faroangivelser EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor
  H226 Brandfarlig vätska och ånga
  H319 Orsakar allvarlig ögonirritation
  H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad
 • Lösningsmedeltyp Målborttagare