Leverans från och med 129 kr! Läs mer

Epoximassa universal 56 g

84,90 kr
1516.07kr / Kilo
Tillgänglig 19 ST
Leveranstid:
3-5 vardagar
Produktnummer:
10062734
EAN:
8710439040271

Manuellt formbar, stark 2-komponentepoxymassa.1001 För permanent lagning och försätrkning i hemmet, bilen, båten, husvagnen, maskiner och verktyg.

Fyller revor och hål i stenar, trä, stål och syntetiska ytor som polyester och epoxy.

 • Snabb
 • Målningsbar
 • Lätt att använda
 • Krymper inte
 • För inomhus- och utomhusbruk
 • Limtyp Epoxilim
 • Faroangivelser EUH208 Innehåller (namnet på det sensibiliserande ämnet). Kan orsaka en allergisk reaktion.
  H315 Irriterar huden
  H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion
  H319 Orsakar allvarlig ögonirritation
  H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer