Leverans från och med 129 kr! Läs mer

Detroit träolja brun 9,0L

259,00 kr
28.78kr / Liter
Ej tillgänglig
Produktnummer:
10150852
EAN:
6438284165674

Vattenburen träolja som innehåller naturens egna oljor. Skyddar trädet effektivt.

  • Faroangivelser H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion
    H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer
  • Ytbehandling Olja
  • Föremål Terrass och gård