Leverans från och med 129 kr! Läs mer

Black Horse liniment med dubbeleffekt + MSM 1 L

149,00 kr
149kr / Liter
Tillgänglig 8 ST
Leveranstid:
3-5 vardagar
Produktnummer:
10043581
EAN:
6416225310208

BF-liniment med dubbeleffekt används för att behandla leder, senor och muskler hos hästar efter kraftig ansträngning.

För det första fungerar kylingredienserna genom att minska svullnad och inflammation. Därefter börjar den värmande och avslappnande effekten, som är baserad på olika eteriska oljor. Dessa sänker till exempel temperatur efter ansträngning, utlöser muskelspänningar och tar bort vätskor.

  • Faroangivelser H224 Extremt brandfarlig vätska och ånga
    H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion
    H319 Orsakar allvarlig ögonirritation
    H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer
  • Hästvårdmedel Liniment