Leverans från och med 129 kr! Läs mer

Bison gummilagning 50 ml

119,00 kr
2380kr / Liter
Tillgänglig 17 ST
Leveranstid:
3-5 vardagar
Produktnummer:
10067767
EAN:
8710439053738

Bison Liquid Rubber

 En reparationspasta och lim för de flesta material, perfekt för gummibåtar, regnkläder och skor m.m. Går inte att använda på PP och PE.

  • Limtyp Universallim
  • Faroangivelser H226 Brandfarlig vätska och ånga
    H315 Irriterar huden
    H318 Orsakar allvarliga ögonskador
    H332 Skadligt vid inandning